NAŠA LETALA

CESSNA 172
ZLIN 526 - F
BLANIK L - 13

DOBRODOŠLI V AEROKLUBU OLCP
    
Doživite svobodo neba...


Društvo Aeroklub OLCP je registrirano za izvajanje naslednjih dejavnosti:

- osnovno in nadaljevalno šolanje v jadralnem letenju;
- snovno in nadaljevalno šolanje v motornem letenju;
- osnovno in nadaljevalno šolanje v padalstvu;
- šolanje v akrobatskem letenju;
- šolanje za uporabo radionavigacijskih sredstev;
- izvajanje nadzora iz zraka nad kopnim in morjem za potrebe    zaščite in
   reševanja;
- izvajanje panoramskih in letalskih taxi prevozov;
- izvajanje aerovleke reklamnih transparentov;
- organiziranje športnih in drugih letalskih prireditev in tekmovanj.

VODSTVO AEROKLUBA:

Ivan Grzetič
Predsednik Upravnega odbora

Benjamin Ličer
Upravnik OLCP, vodja letalske šole

GSM:+386 41 678 094

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:

Peter Polič, podpresednik
Claudio Del Giusto, blagajnik
Amedeo Žigon, tajnik
Marinko Hrvatin, član
 

INŠTRUKTORJI:

1. Benjamin Ličer: CPL(A), GPL, GPI, FI, FE/SEP, FE/IR, ULP, ULP(I), PHG, PHG(I)
2. Majk Lapuh: CPL(A), FI
3. Uroš Ganza: CPL(A), FI4. Dušan Čebohin: PPL(A), FI
4. Vojko Zornada: PPL(A), FI, GPL, GPL(I)
5. Janez Avbelj: CPL(A), FI
6. Aleksander Špacapan: PPL(A), FI
7. Igor Zrinski: CPL(A), CPL(H), FI
8. Janez Podbevšek: PPL(A), FI

LEGENDA LICENC:

CPL(A) – Commercial pilot licence (airplane), Licenca poklicnega pilota letala

CPL(H) – Commercial pilot licence (helicopter), Licenca poklicnega pilota helikopterja

PPL(A) – Private pilot licence (airplane), Licenca privatnega pilota letala

GPL – Glider pilot licence, Licenca pilota jadralnega letala

ULP – Ultra light pilot licence, Licenca pilota UL letala

PHG – Powered hang glider, Licenca pilota motornega zmaja

FI – Flight instructor, Inštruktor letenja

GPI – Glider pilot instructor, Inštruktor jadralnega letenja

ULP(I) – Ultra light pilot instructor, Inštruktor za ultra lahka letala

PHG(I) – Powered hang glider instructor, Inštruktor za motorne zmaje

FE/SEP – Flight examiner/Single engine piston, Izpraševalec za razred enomotornih batnih letal

FE/IR – Flight examiner/instrument rating, Izpraševalec za instrumentalno letenje.

 

NAŠI DOSEŽKI
1996 - 1.mesto na drž. prvenstvu v kategoriji Sportsman v Murski Soboti.
---------------------------
1997 -2.mesto na drž.prvenstvu v kategoriji Sportsman v Murski Soboti.
---------------------------
1998
-3.mesto na drž.prvenstvu v kategoriji Sportsman na Ptuju.
---------------------------
1999
-4.mesto na drž.prvenstvu v kategoriji Sportsman v Slovenj Gradcu.
---------------------------
2006/09
- Izvedba leta pod solkanskim mostom pri Novi Gorici. Polet oprvavil Benjamin Ličer z letalom Zlin 526.

Vse pravice pridržane © 2010 Obalni letalski center Portorož
AEROKLUB OLCP, Sečovlje 21, 6333 Sečovlje Letališče, T. +386 5 672 25 31, F. +386 5 672 25 31